Onderzoek bij inGeest

Onderzoek laat zien of een nieuwe behandeling net zo goed of zelfs beter werkt dan de oude behandeling

Onderzoek in de psychiatrie

De behandelingen voor psychiatrische klachten worden steeds beter. Toch knapt een grote groep nog te weinig op. Nieuwe en betere behandelingen zijn dus hard nodig. Onderzoek helpt hierbij.

Bij GGZ inGeest doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken worden vaak bedacht in de spreekkamer en vervolgens uitgevoerd door onze onderzoeksafdeling, die sinds 2004 bestaat en erg gegroeid is. De uitkomsten van onze onderzoeken gebruiken we om de behandelingen van mensen met psychische klachten te verbeteren. We willen ook graag meer weten over de oorzaak van klachten en hoe die klachten veranderen: worden ze erger, minder erg of blijven ze hetzelfde?

0
0

Afgeronde onderzoeken

0

Deelnemers

Je kan meedoen aan de volgende onderzoeken

Wetenschapsdesk

InflaMED: medicatie bij immuno-metabole depressie

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of een behandelstrategie gericht op het verlagen van ontstekingswaarden, depressie bij mensen kan verminderen.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat mensen die depressie hebben en ook licht verhoogde onstekingswaarden hebben, vaak specifieke depressie symptomen hebben. Zij hebben in hun depressie bijvoorbeeld een toegenomen eetlust, komen aan in gewicht, slapen veel of hebben last van extreme lichamelijke vermoeidheid. Ook hebben zij vaker overgewicht. Deze mensen hebben mogelijk wat wij noemen immuno-metabole depressie: een depressie waarbij het immuunsysteem en het metabole systeem van het lichaam ontregeld lijkt te zijn. Ontstekingsremmers kunnen mogelijk helpen bij het aanpakken van de immuno-metabole depressie. 

Bekijk hier de folder van het inflaMED onderzoek

email: inflamed@amsterdamumc.nl.

Bekijk hier de website van het inflaMED onderzoek

TETRO: hersenstimulatie bij dwang

In de TETRO studie onderzoeken we hersenstimulatie (rTMS) effectief is in het behandeling niet therapieresistente dwangstoornis.

Ongeveer 50% van de mensen met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) die worden behandeld met exposuretherapie (met/zonder medicatie) heeft hier onvoldoende baat bij. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat niet-invasieve hersenstimulatie (transcraniële magnetische stimulatie, TMS) effectief is bij het behandelen van dwangklachten. Ondanks de bewezen effectiviteit worden rTMS-behandelingen voor OCS in Nederland nu nog niet gedekt door de zorgverzekering. Wij willen onderzoeken hoe groot het effect is van TMS als dit toegevoegd wordt aan de exposuretherapie. 

U krijgt minimaal 5 (en maximaal 7) weken een intensieve behandeling, bestaande uit 4 behandelsessies per week (30 minuten TMS en 90 minuten exposuretherapie). Bij exposuretherapie wordt iemand blootgesteld aan situaties die spanning oproepen. Daarna wordt samen met de therapeut geoefend met het niet uitvoeren van de dwanghandelingen. Ook als deze dwanghandelingen alleen mentaal – in het hoofd – uitgevoerd worden. Omdat dwangklachten heel verschillend zijn, worden de oefeningen altijd afgestemd op elk individu. Voor en na de behandeling zal er een MRI-scan worden gemaakt in 1 van de betrokken UMC’s (Amsterdam, Nijmegen of Maastricht).

Volwassenen met een diagnose OCD komen in aanmerking voor dit onderzoek. Daarnaast moeten ze al minstens eenmaal exposuretherapie hebben gehad waarna de klachten zijn blijven bestaan.

Bekijk hier de folder van het TETRO onderzoek

Bekijk hier de website van het TETRO onderzoek

T-BIDE: hersenstimulatie bij depressie

Met de studie T-BIDE willen we onderzoeken of rTMS (vorm van hersenstimulatie) een goede behandeling is tegen depressie in mensen met een bipolaire stoornis type 1 of 2.

Ongeveer een derde van de patiënten die een bipolaire depressie ervaren reageren niet of onvoldoende op antidepressiva. Daarnaast brengen antidepressieve medicatie vaak ongewenste bijwerkingen met zich mee. Repetitieve magnetische stimulatie (rTMS) is een vorm van hersenstimulatie die in “gewone”(unipolaire) depressie al als therapie wordt gebruikt. Dit is alleen nog te weinig in bipolaire depressie onderzocht.

Volwassenen met een diagnose bipolaire stoornis type 1 of 2 die op dit moment een depressie ervaren mogen mee doen. Daarnaast moeten deze mensen minstens 2 mislukte behandelingen tegen de depressie zijn ondergaan. Slikte u op het moment dat de depressieve klachten begonnen al een stemmingsstabilisator? Dan telt dit al als 1 mislukte behandeling! Voor meer informatie kunt u terecht op www.t-bide.nl.

PRISM2: onderzoek naar sociaal terugtrekgedrag

In het PRISM2 onderzoek wordt onderzocht wat er gebeurt er in de hersenen van mensen die zich terugtrekken uit hun sociale omgeving.

Sociale terugtrekking is vaak één van de eerste symptomen van verschillende psychiatrische of neurologische aandoeningen, zoals depressie, schizofrenie en de ziekte van Alzheimer. Het is echter onbekend welke biologische processen ten grondslag liggen aan deze sociale terugtrekking. Door de biologische oorsprong van sociale terugtrekking in kaart te brengen kunnen we depressie, schizofrenie en de ziekte van Alzheimer beter begrijpen en behandelen.

Het PRISM2 onderzoek bestaat uit 1 onderzoeksdag van maximaal 6 uur. Deze dag bestaat uit vragenlijsten, een taak, MRI scans, EEG onderzoek en een bloedafname.

U kunt meedoen aan deze studie als u de diagnose depressie heeft gekregen en tussen de 18 – 55 jaar oud bent.

Bekijk hier de folder van het PRISM2 onderzoek. Meer informatie of aanmelden? Mail naar prism2@amsterdamumc.nl of bel naar 06-41164571.

RESET: jeugdtrauma bij depressie

RESET is een onderzoeksproject dat als doel heeft om het stresssysteem te ‘resetten’ en zo depressie te verlichten bij volwassenen met een depressie en jeugdtrauma. RESET bestaat uit twee verschillende behandelstudies.

Ongeveer één op de vier volwassenen met een depressie heeft jeugdtrauma meegemaakt, zoals misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Mensen met jeugdtrauma krijgen vaak meer ernstige depressies op jongere leeftijd die lastig te behandelen zijn. Een effectieve behandeling is dan ook hard nodig.

De RESET-medicatie studie onderzoekt de effectiviteit van het medicijn mifepriston bij volwassenen met een depressie en jeugdtrauma. Deze medicatie wordt gedurende 7 dagen thuis geslikt en vergeleken met een placebo. 

De RESET-psychotherapie studie onderzoekt de effectiviteit van een traumabehandeling bij patiënten met een depressie en jeugdtrauma. Deze behandeling duurt +/- 12 weken en wordt vergeleken met een reguliere depressiebehandeling. 

U kunt aan één van deze studies meedoen als u momenteel een depressie heeft en traumatische gebeurtenissen in de jeugd heeft meegemaakt. 

Bekijk hier een filmpje over het RESET onderzoek. 

Bekijk hier de folder van de RESET-psychotherapie studie

Bekijk hier de folder van de RESET-medicatie studie

Meer informatie of aanmelden? Mail naar reset@amsterdamumc.nl of kijk op www.jeugdtrauma-depressie.nl.

Slapend Angst Verlichten

Online CGT voor insomnie tijdens de wachtlijst voor angstbehaneling.

Slaapproblemen en angst komen veel samen voor. Goede slaap is belangrijk in emotie-regulatie en het hanteren van stress. Dit project onderzoekt of een online module voor slaapproblemen tijdens de wachttijd op een angst behandeling ook de angstbehandeling versterkt.

De helft van de deelnemers krijgt de online slaapmodule aangeboden, de andere helft niet. Voor het onderzoek zijn er drie momenten waarop een interview wordt afgenomen, u online vragenlijsten invult, een slaapdagboek bijhoudt en 4 nachten een EEG-hoofdband draagt (dit is niet verplicht).

Meer informatie of aanmelden? Bekijk hier de folder of mail naar wetenschapsdesk@ggzingeest.nl. 

EINSTEIN: online slaapbehandeling

Bijna 80% van de mensen met een depressie heeft ook last van slapeloosheid. De onderzoekers van EINSTEIN ontwikkelden een online slaaptraining en bekijken of deze ook helpt om de depressieve klachten te verminderen.

Slaapproblemen komen bij de meerderheid van de patiënten met een depressie voor en kunnen zorgen voor problemen in het functioneren overdag. Ook weten we dat de depressieve klachten door de aanwezigheid van slaapproblemen langer aan kunnen houden. 

De EINSTEIN-studie is bedoeld voor depressieve patiënten, die ook last hebben van insomnie. Dit houdt in: de afgelopen drie maanden minstens drie dagen per week moeite met in- en/of doorslapen en vroegtijdig wakker worden.

Meer informatie of aanmelden? Mail naar EINSTEIN@ggzingeest.nl. 

Beluister hier een interview met de onderzoeker. 

 

Bekijk hier de folder van het EINSTEIN onderzoek

 

GRIP: behandeling suïcidale gedachten

Om beter met suicidale klachten om te leren gaan, hebben de onderzoekers van GRIP een speciale CGT-behandeling ontwikkeld.

Mensen met psychische problemen hebben een groter risico op het ontwikkelen van suicidale klachten en suicidaal gedrag. In de GRIP  studie onderzoeken we of een CGT-behandeling, speciaal ontwikkeld om de suïcidale klachten te verminderen, goed werkt. Tijdens deze nieuwe behandeling leren mensen om beter om te gaan met deze klachten.

U kunt aan deze studie deelnemen als u last heeft van suïcidale gedachten en/of suïcidaal gedrag en in behandeling bent bij GGZ inGeest. Ook moet u minimaal 18 jaar zijn en voldoende Nederlands spreken om gesprekken te kunnen voeren en vragenlijsten zelfstandig in te vullen.

Aanmelden kan via uw behandelaar of GRIP@ggzingeest.nl.

Bekijk hier de folder van het GRIP onderzoek. 

MARIO

MARIO Screeningstudie: screening bij kinderen

Het herkennen van stemmingsstoornissen bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen is lastig. In de Screeningstudie wordt onderzocht of de MARIO-check hierbij kan helpen.

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen hebben een grotere kans om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. 

Wij willen onderzoeken of de MARIO-check, een speciaal ontwikkelde vragenlijst, goed werkt in het herkennen van stemmingsproblemen bij deze jongeren. 

Is uw kind tussen de 10-25 jaar oud en heeft minimaal één van de ouders een psychiatrische stoornis? Of ben je zelf tussen de 10-25 jaar en heb je een ouder met een psychiatrische aandoening? Doe dan mee aan ons onderzoek!

Bekijk hier de folder van de MARIO studie voor kinderen en voor ouders.  

Ga naar www.mario-project.nl om je in te schrijven.

DETECT: hersenstimulatie bij depressie

Met de DETECT studie willen we onderzoeken een hersenstimulatie (TMS) behandeling voor depressies.

In de DETECT studie onderzoeken we het effect van een nieuwe behandeling voor depressie, namelijk repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) in combinatie met cognitieve gedragstherapie (CGT). Deelnemers worden 8 weken behandeling met rTMS en CGT, of met de gebruikelijke behandeling van medicatie en CGT. U kunt deelnemen wanneer u een depressie heeft en onvoldoende effect heeft van antidepressiva.

 

Kijk voor meer informatie op www.detectonderzoek.nl

OPERA: monitoren herstel van depressie

Hoe lang duurt het voordat iemand herstelt van een depressie na het starten met een antidepressivum?

Antidepressiva zijn medicijnen die goed kunnen werken tegen een depressie. De werkzaamheid kan wel erg verschillen tussen mensen. Sommige mensen herstellen volledig van hun depressie terwijl anderen nog last houden van depressieve klachten. 

Het is nog niet goed te voorspellen wie zal opknappen met antidepressiva en hoe lang dit duurt. Dit willen we in kaart gaan brengen zodat we in de toekomst patiënten beter kunnen voorlichten over het slikken van antidepressiva. 

Mensen tussen de 18-75 jaar die in de afgelopen 18 maanden gestart zijn met citalopram of sertraline vanwege een depressie kunnen zich aanmelden op www.opera-project.nl.

Bekijk hier de folder van het Opera project

STAP

STAP: evaluatie psychose behandeling

Bij ongeveer 1 op de 3 mensen met een psychotische kwetsbaarheid helpt de behandeling niet goed genoeg. Om behandeling in de toekomst te verbeteren, voeren we het STAP onderzoek uit.

In het STAP onderzoek willen we graag praten met mensen die vanwege een psychotische kwetsbaarheid 6 maanden of langer bij een VIP of FACT team in behandeling zijn. 

Zo’n gesprek over hoe het met u gaat is eenmalig en duurt ongeveer een uur. Ook worden gegevens uit het cliëntendossier gehaald. 

Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u mailen naar STAP@ggzingeest.nl. 

Bekijk hier de folder van het stap onderzoek

RECALL: verwardheid bij ECT

De Recall studie onderzoekt waarom sommige mensen verward worden van de ECT behandeling. ​

Elektroconvulsieve therapie (ECT) is een effectieve behandeling voor therapieresistente depressies, waarbij als bijwerking verwardheid kan optreden. 

Wij willen weten waarom sommige mensen wel verward worden van de behandeling en anderen daar geen last van hebben. Daarbij onderzoeken we of Rivastigmine in pleistervorm werkt tegen die verwardheid. 

U kunt deelnemer als u 55 jaar of ouder bent, geen dementie hebt, en ECT krijgt omdat u depressief bent. Wanneer u ECT krijgt en uw behandelaar vraagt of u meer wilt weten over het Recall onderzoek, vertellen wij u daar graag meer over. U kant doen meedoen aan onze interviews en metingen. 

Bekijk hier de folder van het Recall onderzoek

GGZ oldenaller Amsterdam - Wetenschapsdesk

Locatie onderzoeksmetingen

Deelname aan een onderzoek betekent ook dat wij uw klachten en uw herstel goed in de gaten houden. Dit doen wij door het afnemen van vragenlijsten of interviews. Voor deze gesprekken (de zogenaamde metingen) komt u bij ons langs op de onderzoeksafdeling. Hier hebben wij speciaal ingerichte gesprekskamers.

Het adres is Oldenaller 1 in Amsterdam.

Maakt u reiskosten om bij ons te komen? Die krijgt u dan uiteraard vergoed.