Onderzoek bij inGeest

Onderzoek laat zien of een nieuwe behandeling net zo goed of zelfs beter werkt dan de oude behandeling

Onderzoek in de psychiatrie

De behandelingen voor psychiatrische klachten worden steeds beter. Toch knapt een grote groep nog te weinig op. Nieuwe en betere behandelingen zijn dus hard nodig. Onderzoek helpt hierbij.

Bij GGZ inGeest doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken worden vaak bedacht in de spreekkamer en vervolgens uitgevoerd door onze onderzoeksafdeling, die sinds 2004 bestaat en erg gegroeid is. De uitkomsten van onze onderzoeken gebruiken we om de behandelingen van mensen met psychische klachten te verbeteren. We willen ook graag meer weten over de oorzaak van klachten en hoe die klachten veranderen: worden ze erger, minder erg of blijven ze hetzelfde?

0
0

Afgeronde onderzoeken

0

Deelnemers

Je kan meedoen aan de volgende onderzoeken

KOMMA: intensieve behandeling bij angstklachten

Heeft u last van angst-, dwang- of traumaklachten en zoekt u hiervoor een GGZ-behandeling? Doe dan mee aan het Korte Metten Met Angst (KOMMA) onderzoek!

Eén op de 10 mensen lijdt aan een angst-gerelateerde stoornis: paniek, pleinvrees, sociale angst, piekeren, dwang, trauma of ziektevrees. Het effect op iemands kwaliteit van leven is enorm.
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de behandeling die voor angst-gerelateerde stoornissen geadviseerd wordt. Normaal  gesproken krijgen mensen bij CGT wekelijks een sessie. De behandeling
duurt dan ongeveer een half jaar, terwijl mensen zo snel mogelijk hun leven willen oppakken. Daarom is er een nieuwe aanpak: kortdurende-intensieve CGT (KI-CGT). Bij KI-CGT krijg je in een korte tijd veel sessies, zodat je sneller vooruitgang kunt boeken.

We willen onderzoeken of KI-CGT net zo goed werkt als de wekelijkse CGT.  Daarom krijgen deelnemers aan ons onderzoek 20 sessies CGT. De helft krijgt wekelijkse sessies verspreid over 20 weken. De andere helft krijgt KI-CGT, met 16 sessies in de eerste twee weken (4 dagdelen), en nog 4 losse sessies binnen 3 maanden.

Voor, tijdens en na de behandeling vragen we de deelnemers om vragenlijsten in te vullen en enkele interviews te doen. De interviews en vragenlijsten worden online afgenomen over een periode van 13 maanden.

Bekijk hier de folder van het KOMMA onderzoek
Voor meer informatie: www.kommastudie.nl
Of mail je vraag naar : komma@amsterdamumc.nl

POINTR: zelfredzaamheid bij psychische aandoeningen

POINTR is een online studie naar de rol van zelfredzaamheid bij psychische aandoeningen.

In de GGZ wordt steeds vaker gesproken over zelfredzaamheid van cliënten. Maar eigenlijk is er nog weinig onderzoek naar. Hoeveel regie ervaren cliënten eigenlijk over hun leven? Zijn zij in staat om
doelen te stellen en daar gericht aan te werken? Hoe verandert dat in de periode na diagnose en wat is de invloed daarvan op hun herstel? Is zelfredzaamheid wel voor iedereen even haalbaar en even
belangrijk? POINTR wil kennis opleveren waarmee zelfredzaamheid gerichter ingezet kan worden ter voorkóming en behandeling van psychische aandoeningen.

De studie is geheel online. Als deelnemer aan deze studie vult u na intake gedurende één jaar elke maand een online vragenlijst in. Dit is nodig om goed in kaart te brengen hoe en wanneer uw zelfredzaamheid en psychische klachten veranderden. Aan het einde van de studie krijgt u de mogelijkheid uw gepersonaliseerde resultaten in te zien en met een onderzoeker te bespreken.

De online vragenlijsten krijgt u via e-mail en ze duren meestal 15 minuten om in te vullen. U kunt dit doen op een moment en een plek die u het beste uitkomt! We vragen ook aan een naaste en uw behandelaar om twee keer een vragenlijst in te vullen. Deze gaat over hun indruk van uw zelfredzaamheid.

Meer informatie of aanmelden? Bekijk hier de flyer of stuur een mail naar pointr@amsterdamumc.nl

RESET-TRD: esketamine bij ernstige depressie

RESET-TRD onderzoekt of orale esketamine een alternatief zou kunnen zijn voor ECT bij therapieresistente depressies.

Ongeveer 30% van de mensen met een depressie is “therapieresistent”. Dit betekent dat reguliere behandeling geen of voldoende effect heeft op hun stemming. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor elektroconvulsietherapie (ECT). ECT is een geregistreerde, erkende behandeling voor depressie, maar is ook belastend vanwege de aanzienlijke (blijvende) bijwerkingen op het geheugen, dagziekenhuisopname en herhaalde narcose. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat esketamine stemmingsklachten kan verbeteren. Wat we nog niet weten is of orale esketamine een alternatief zou kunnen zijn voor ECT. In dit onderzoek willen wij daarom onderzoeken of mensen met een therapieresistente depressie evenveel baat hebben bij orale esketamine vergeleken met ECT.

De helft van de deelnemers krijgt orale esketamine, de andere helft ECT. Op basis van loting wordt bepaald wie orale esketamine en wie ECT krijgt.

U wordt gedurende 8 weken 2 keer per week behandeld met orale esketamine of ECT. In de eerste week van de behandeling wordt u opgenomen voor 5 dagen op locatie De Nieuwe Valerius (eventueel langer bij ECT). In deze week wordt de behandeling opgebouwd.  Tijdens deze korte opname wordt u intensief begeleid. Tijdens deze poliklinische bezoeken zullen vragenlijsten, bloed en urine worden afgenomen.

Indien de behandeling effectief is geweest komt u in de 1-jaar-durende vervolgfase van de studie terecht. Er wordt dan gekeken of de behandeling kan worden afgebouwd. U komt dan maandelijks terug voor een poliklinisch bezoek waarbij opnieuw vragenlijsten, bloed en urine worden afgenomen. 

Meer informatie of aanmelden? Bekijk hier de folder. Of stuur een mail naar reset-trd@amsterdamumc.nl. 

TEMPO: afbouwen van antidepressiva na herstel van depressie

In het TEMPO onderzoek wordt onderzocht hoe antidepressiva veilig en effectief kunnen worden afgebouwd na herstel van een depressie.

In Nederland gebruiken ruim 150.000 mensen met een depressie langer dan een jaar antidepressiva. Uit onderzoek blijkt dat het zinvol kan zijn om antidepressiva nog een tijd te blijven gebruiken als de depressieve klachten sterk verminderd of weg zijn. Dit om een terugkeer van de klachten te voorkomen. Aan het langdurig slikken van antidepressiva zitten ook nadelen, zoals bijwerkingen. Stoppen met antidepressiva is voor veel patiënten dan ook een belangrijk thema. Maar hoe iemand die hersteld is van een depressie het beste kan stoppen met het slikken van een antidepressivum, dat weten we niet goed. Daar willen we met het TEMPO onderzoek meer duidelijkheid over krijgen.

Tijdens het onderzoek bouwen 2 groepen in een periode van 4 tot 6 maanden venlafaxine of paroxetine af. De afbouwschema’s tussen deze groepen zijn anders. Tijdens het afbouwen wordt het antidepressivum in stappen vervangen voor een placebo. Een placebo is een pil zonder werkzame stof. Zowel de deelnemer als de arts/onderzoeker weet niet op welk moment dit gebeurt.
Na het afbouwen wordt nog ongeveer 9 maanden gekeken of de depressie weer terugkomt. In totaal duurt deelname aan TEMPO 52 tot 62 weken.

Meer informatie of aanmelden? Kijk op www.tempo-project.nl.  

Email: Tempo@amsterdamumc.nl

Wetenschapsdesk

InflaMED: medicatie bij immuno-metabole depressie

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of een behandelstrategie gericht op het verlagen van ontstekingswaarden, depressie bij mensen kan verminderen.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat mensen die depressie hebben en ook licht verhoogde onstekingswaarden hebben, vaak specifieke depressie symptomen hebben. Zij hebben in hun depressie bijvoorbeeld een toegenomen eetlust, komen aan in gewicht, slapen veel of hebben last van extreme lichamelijke vermoeidheid. Ook hebben zij vaker overgewicht. Deze mensen hebben mogelijk wat wij noemen immuno-metabole depressie: een depressie waarbij het immuunsysteem en het metabole systeem van het lichaam ontregeld lijkt te zijn. Ontstekingsremmers kunnen mogelijk helpen bij het aanpakken van de immuno-metabole depressie. 

Bekijk hier de folder van het inflaMED onderzoek

email: inflamed@amsterdamumc.nl.

Bekijk hier de website van het inflaMED onderzoek

T-BIDE: hersenstimulatie bij depressie

Met de studie T-BIDE willen we onderzoeken of rTMS (vorm van hersenstimulatie) een goede behandeling is tegen depressie in mensen met een bipolaire stoornis type 1 of 2.

Ongeveer een derde van de patiënten die een bipolaire depressie ervaren reageren niet of onvoldoende op antidepressiva. Daarnaast brengen antidepressieve medicatie vaak ongewenste bijwerkingen met zich mee. Repetitieve magnetische stimulatie (rTMS) is een vorm van hersenstimulatie die in “gewone”(unipolaire) depressie al als therapie wordt gebruikt. Dit is alleen nog te weinig in bipolaire depressie onderzocht.

Volwassenen met een diagnose bipolaire stoornis type 1 of 2 die op dit moment een depressie ervaren mogen mee doen. Daarnaast moeten deze mensen minstens 2 mislukte behandelingen tegen de depressie zijn ondergaan. Slikte u op het moment dat de depressieve klachten begonnen al een stemmingsstabilisator? Dan telt dit al als 1 mislukte behandeling! Voor meer informatie kunt u terecht op www.t-bide.nl.

MARIO

MARIO Screeningstudie: screening bij kinderen

Het herkennen van stemmingsstoornissen bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen is lastig. In de Screeningstudie wordt onderzocht of de MARIO-check hierbij kan helpen.

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen hebben een grotere kans om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. 

Wij willen onderzoeken of de MARIO-check, een speciaal ontwikkelde vragenlijst, goed werkt in het herkennen van stemmingsproblemen bij deze jongeren. 

Is uw kind tussen de 10-25 jaar oud en heeft minimaal één van de ouders een psychiatrische stoornis? Of ben je zelf tussen de 10-25 jaar en heb je een ouder met een psychiatrische aandoening? Doe dan mee aan ons onderzoek!

Bekijk hier de folder van de MARIO studie voor kinderen en voor ouders.  

Ga naar www.mario-project.nl om je in te schrijven.

RESET: jeugdtrauma bij depressie

RESET is een onderzoeksproject dat als doel heeft om het stresssysteem te ‘resetten’ en zo depressie te verlichten bij volwassenen met een depressie en jeugdtrauma. RESET bestaat uit twee verschillende behandelstudies.

Ongeveer één op de vier volwassenen met een depressie heeft jeugdtrauma meegemaakt, zoals misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Mensen met jeugdtrauma krijgen vaak meer ernstige depressies op jongere leeftijd die lastig te behandelen zijn. Een effectieve behandeling is dan ook hard nodig.

De RESET-medicatie studie onderzoekt de effectiviteit van het medicijn mifepriston bij volwassenen met een depressie en jeugdtrauma. Deze medicatie wordt gedurende 7 dagen thuis geslikt en vergeleken met een placebo. 
De RESET-medicatie studie is afgerond. 

De RESET-psychotherapie studie onderzoekt de effectiviteit van een traumabehandeling bij patiënten met een depressie en jeugdtrauma. Deze behandeling duurt +/- 12 weken en wordt vergeleken met een reguliere depressiebehandeling. 

U kunt aan één van deze studies meedoen als u momenteel een depressie heeft en traumatische gebeurtenissen in de jeugd heeft meegemaakt. 

Bekijk hier een filmpje over het RESET onderzoek. 

Bekijk hier de folder van de RESET-psychotherapie studie

Meer informatie of aanmelden? Mail naar reset@amsterdamumc.nl of kijk op www.jeugdtrauma-depressie.nl.

EINSTEIN: online slaapbehandeling

Bijna 80% van de mensen met een depressie heeft ook last van slapeloosheid. De onderzoekers van EINSTEIN ontwikkelden een online slaaptraining en bekijken of deze ook helpt om de depressieve klachten te verminderen.

Slaapproblemen komen bij de meerderheid van de patiënten met een depressie voor en kunnen zorgen voor problemen in het functioneren overdag. Ook weten we dat de depressieve klachten door de aanwezigheid van slaapproblemen langer aan kunnen houden. 

De EINSTEIN-studie is bedoeld voor depressieve patiënten, die ook last hebben van insomnie. Dit houdt in: de afgelopen drie maanden minstens drie dagen per week moeite met in- en/of doorslapen en vroegtijdig wakker worden.

Meer informatie of aanmelden? Mail naar EINSTEIN@ggzingeest.nl. 

Beluister hier een interview met de onderzoeker. 

 

Bekijk hier de folder van het EINSTEIN onderzoek

 

TETRO: hersenstimulatie bij dwang

In de TETRO studie onderzoeken we hersenstimulatie (rTMS) effectief is in het behandeling niet therapieresistente dwangstoornis.

Ongeveer 50% van de mensen met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) die worden behandeld met exposuretherapie (met/zonder medicatie) heeft hier onvoldoende baat bij. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat niet-invasieve hersenstimulatie (transcraniële magnetische stimulatie, TMS) effectief is bij het behandelen van dwangklachten. Ondanks de bewezen effectiviteit worden rTMS-behandelingen voor OCS in Nederland nu nog niet gedekt door de zorgverzekering. Wij willen onderzoeken hoe groot het effect is van TMS als dit toegevoegd wordt aan de exposuretherapie. 

U krijgt minimaal 5 (en maximaal 7) weken een intensieve behandeling, bestaande uit 4 behandelsessies per week (30 minuten TMS en 90 minuten exposuretherapie). Bij exposuretherapie wordt iemand blootgesteld aan situaties die spanning oproepen. Daarna wordt samen met de therapeut geoefend met het niet uitvoeren van de dwanghandelingen. Ook als deze dwanghandelingen alleen mentaal – in het hoofd – uitgevoerd worden. Omdat dwangklachten heel verschillend zijn, worden de oefeningen altijd afgestemd op elk individu. Voor en na de behandeling zal er een MRI-scan worden gemaakt in 1 van de betrokken UMC’s (Amsterdam, Nijmegen of Maastricht).

Volwassenen met een diagnose OCD komen in aanmerking voor dit onderzoek. Daarnaast moeten ze al minstens eenmaal exposuretherapie hebben gehad waarna de klachten zijn blijven bestaan.

Bekijk hier de folder van het TETRO onderzoek

Bekijk hier de website van het TETRO onderzoek

Slapend Angst Verlichten

Online CGT voor insomnie tijdens de wachtlijst voor angstbehandeling.

Slaapproblemen en angst komen veel samen voor. Goede slaap is belangrijk in emotie-regulatie en het hanteren van stress. Dit project onderzoekt of een online module voor slaapproblemen tijdens de wachttijd op een angst behandeling ook de angstbehandeling versterkt.

De helft van de deelnemers krijgt de online slaapmodule aangeboden, de andere helft niet. Voor het onderzoek zijn er drie momenten waarop een interview wordt afgenomen, u online vragenlijsten invult, een slaapdagboek bijhoudt en 4 nachten een EEG-hoofdband draagt (dit is niet verplicht).

Meer informatie of aanmelden? Bekijk hier de folder of mail naar wetenschapsdesk@ggzingeest.nl. 

PROSPECT: ECT en antidepressiva (TCA) bij depressie

De PROSPECT studie vergelijkt de effectiviteit en bijwerkingen van ECT en antidepressiva (TCA) voor de behandeling van depressie.

Een depressieve stoornis, vooral wanneer het gekenmerkt wordt door ernstige symptomen en een terugkerend patroon, is een zware last voor zowel patiënten als hun dierbaren. Ondanks dat er verschillende behandelmogelijkheden zijn, zal de depressie bij een derde van de mensen niet voldoende verbeteren met behulp van de meest voorkomende medicamenteuze en psychotherapeutische behandelingen. Elektroconvulsietherapie (ECT) is een effectieve behandeling voor (ernstige) depressie, maar er zijn mensen die veel last kunnen hebben van cognitieve bijwerkingen, zoals geheugenklachten. Daarnaast wordt ECT nu vaak als laatste hulpmiddel gezien en is het voor veel mensen pas een mogelijke behandeloptie nadat er verschillende voorafgaande behandelstappen zijn doorlopen.

Met dit onderzoek willen we de (kosten-) effectiviteit van de behandeling met ECT vergelijken met de behandeling met medicatie. Daarnaast willen we de bijwerkingen van beide behandelingen vergelijken en het effect op de kwaliteit van leven. Om dit te onderzoeken volgen we zowel een groep mensen waarbij de depressie wordt behandeld met ECT als een groep mensen waarbij de depressie wordt behandeld met medicatie, namelijk met tricyclische antidepressiva (TCA).

Bekijk hier de folder

Bekijk de website van het PROSPECT onderzoek. 

Voor aanmeldingen, mail naar d.loef@ggzingeest.nl. 

Dossieronderzoek bij GGZ inGeest

Wat is dossieronderzoek?

Soms gebruikt GGZ inGeest gegevens uit dossiers van cliënten voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet meer tot personen herleidbaar. Dat betekent dat we eerst al uw persoonlijke gegevens weghalen, voordat de gegevens worden gebruikt.

Wilt u niet dat uw dossier wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? Vertel uw behandelaar dat u daar bezwaar tegen hebt.

GGZ oldenaller Amsterdam - Wetenschapsdesk

Locatie onderzoeksmetingen

Deelname aan een onderzoek betekent ook dat wij uw klachten en uw herstel goed in de gaten houden. Dit doen wij door het afnemen van vragenlijsten of interviews. Voor deze gesprekken (de zogenaamde metingen) komt u bij ons langs op de onderzoeksafdeling. Hier hebben wij speciaal ingerichte gesprekskamers.

Het adres is Oldenaller 1 in Amsterdam.

Maakt u reiskosten om bij ons te komen? Die krijgt u dan uiteraard vergoed.