De persoonlijke gegevens die u op de website invult, gebruiken we alleen om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek persberichten toe te sturen.

De Wetenschapsdesk slaat om verschillende redenen gegevens van u op. Daarbij voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de wet rondom privacy. Lees hieronder meer over AVG.

Wat betekent de AVG voor u en voor ons?

In de wet staat duidelijk omschreven wat u van ons mag verwachten bij de opslag en verwerking van uw gegevens. Ook vertelt de wet hoe en voor welke doelen wij uw gegevens mogen opslaan. Hieronder vindt u in het kort wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor u en voor ons betekent. Aan uw rechten worden in de wet soms grenzen gesteld. Wilt u weten hoe dat precies zit? Kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten bij de opslag en verwerking van uw gegevens?

Recht op inzage: bekijken van gegevens die wij van u opslaan
Wij moeten u informeren welke gegevens wij van u opslaan en met welk doel wij dat doen. Natuurlijk heeft u het recht de gegevens die wij over u opslaan in te zien. Dit wordt het recht op inzage genoemd.

Recht op rectificatie: verbeteren van gegevens waar u het niet mee eens bent
Zijn gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet juist (bijvoorbeeld een verkeerd huisnummer), dan kunt u ons te vragen uw gegevens te verbeteren. Dit noemen wij het recht op rectificatie.

Bent u het niet eens met de mening van uw behandelaar of wilt u iets aanvullen daarop, dan kunt u de behandelaar vragen iets aan te passen. Uw behandelaar is daartoe niet verplicht. Hij of zij is wel verplicht uw aanvullingen op te nemen.

Recht op vergetelheid: wissen van (een deel van) de gegevens die wij over u opslaan
U hebt het recht ons te vragen (bepaalde) gegevens over u te wissen. Daarvoor gelden wel wettelijke beperkingen, zowel tijdens als na de behandeling. Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit: meenemen van uw gegevens
Wanneer u daarom vraagt zijn wij verplicht de door u aan ons verstrekte gegevens digitaal aan u mee te geven. Dit noemen we het recht op dataportabiliteit.

Opslaan van uw gegevens

Hoe en hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Beveiliging
Wij slaan uw gegevens veilig digitaal op. Wij zorgen dat de gegevens niet verloren of beschadigd raken en niet worden bekeken door mensen die daar geen recht op hebben.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Volgens de wet moeten wij gegevens over uw behandeling 20 jaar na afloop van de behandeling bewaren, tenzij u eerder om vernietiging (wissing) vraagt en daar geen bezwaren tegen bestaan. Bij gedwongen opname en gedwongen behandeling gelden andere termijnen.

Doelen waarvoor wij uw gegevens opslaan
In de nieuwe wet staat dat wij uw gegevens alleen mogen opslaan voor bepaalde doelen. Waarvoor mogen wij uw gegevens gebruiken?

Vanwege uw behandeling
Wij moeten uw gegevens opslaan en gebruiken voor uw behandeling en de betaling daarvan door uw zorgverzekeraar, uw gemeente of het zorgkantoor.

Vanwege kwaliteitsverbetering en beleid
Wij mogen sommige van die gegevens ook gebruiken voor controle en verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en het maken van beleid. Wij moeten dan wel uw privacy voldoende beschermen.

Vanwege wetenschappelijk onderzoek
Bij wetenschappelijke onderzoek gelden specifieke bepalingen. Informatie hierover vindt u binnenkort elders op onze website. U kunt uw behandelaar om informatie vragen.

Vanwege een wettelijke verplichting
Soms zijn wij vanwege een andere wet verplicht gegevens van u op te slaan en te verstrekken aan bepaalde instanties. Bijvoorbeeld vanwege de wet Wvggz voor gedwongen opname en behandeling.

Voor patiënttevredenheidsonderzoek
Het is voor ons belangrijk te weten wat u van onze behandeling vindt. Daarvoor doen wij patiënttevredenheidsonderzoek.

Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging
Om u toegang te kunnen geven tot onze gesloten afdelingen mogen wij gegevens van u opslaan.

Contact

Hebt u vragen of een klacht over de verwerking van uw eigen gegevens? Bespreek deze dan eerst met uw behandelaar of eventueel met onze klachtenfunctionaris.

Wilt u weten wat voor cookies wij verzamelen? U leest het hier. Ook kunt u uw instellingen wijzigen.

Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De wetenschapsdesk gaat vertrouwelijk om met de gegevens die met cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. De wetenschapsdesk houdt zich hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Functionele cookies

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. De wetenschapsdesk anonimiseert deze gegevens volgens de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens en gebruikt ze om de website te verbeteren en aan te passen. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.