Zorg en onderzoek maken samen beter!

Als u in zorg bent bij GGZ inGeest werkt u samen met onze behandelaren aan uw herstel. Om te zorgen dat u altijd de beste behandeling krijgt, doen wij bij GGZ inGeest wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen wij onze behandelingen verbeteren, zorg op maat bieden en meer leren over psychische klachten. 

Voor goed onderzoek is het belangrijk dat er genoeg mensen aan meedoen. Helpt u ook mee?

Onderzoek in de spotlight

Introductie
In de GGZ wordt steeds vaker gesproken over zelfredzaamheid van cliënten. Maar eigenlijk is er nog weinig systematisch onderzoek naar. In dit onderzoek zien wij zelfredzaamheid als het vermogen om doelen te bereiken en het leven in goede banen te leiden door vaardigheden en hulpbronnen te benutten. Er is nog weinig bekend over hoe sterk zelfredzaamheid eigenlijk verandert tijdens de behandeling van een psychische aandoening en wat voor effecten die veranderingen hebben op het herstel. Ook wordt de eigen beleving van cliënten hierin nog maar beperkt meegenomen.

Wat we onderzoeken
POINTR wil kennis opleveren waarmee zelfredzaamheid gerichter ingezet kan worden ter voorkóming en behandeling van psychische aandoeningen. Daartoe verzamelen we gedurende een jaar na intake regelmatig gegevens over de ervaren zelfredzaamheid en psychische klachten bij cliënten met angst, depressie en bipolariteit. Bij zelfredzaamheid gaat het om zaken als eigen regie, persoonlijke effectiviteit en autonomie. De eigen ervaring daarvan en hoe deze verandert over de tijd staat voorop.

Wie kan er meedoen?
Iedereen van 18 jaar en ouder met de diagnose:

  • Depressie
  • Angststoornis (paniekstoornis, agorafobie, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis)
  • Bipolaire stoornis

Hoe verloopt het onderzoek?
De studie is geheel online. Als deelnemer vult u na intake gedurende één jaar elke maand een online vragenlijst in. Dit is nodig om goed in kaart te brengen hoe en wanneer uw zelfredzaamheid en psychische klachten veranderden. Aan het einde van de studie krijgt u de mogelijkheid uw gepersonaliseerde resultaten in te zien en met een onderzoeker te bespreken. 

De online vragenlijsten krijgt u via e-mail en ze duren meestal 15 minuten om in te vullen. U kunt dit doen op een moment en een plek die u het beste uitkomt! We vragen ook aan een naaste en uw behandelaar om twee keer een vragenlijst in te vullen. Deze gaat over hun indruk van uw zelfredzaamheid.

Extra informatie:
Dit onderzoek is opgezet in Amsterdam UMC en goedgekeurd door de medisch-ethische commissie. Er doen verspreid over het land twee GGZ instellingen waar patiënten kunnen deelnemen aan dit onderzoek:

  1. GGZ inGeest
  2. GGZ Centraal

Meer weten:
Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft over de studie kunt u contact opnemen via: pointr@amsterdamumc.nl.

Bekijk hier de flyer van het POINTR onderzoek.

Contactpersoon voor informatie over de studie:
Lokale contactpersoon van GGZ inGeest / Amsterdam UMC
Eva Bernsen & Nadine Paans:  020 444 8100

RESET-TRD studie van start: esketamine bij therapieresistente depressie

Vergelijkend onderzoek naar de werkzaamheid van esketamine versus elektroconvulsietherapie bij patiënten met een therapie resistente depressie Randomised trial on oral ESketamine compared to Electroconvulsive Therapy for patients with Treatment Resistant Depression IntroductieEén op de drie patiënten met een depressie herstelt niet of onvoldoende door behandeling met medicatie of psychologische behandeling. Voor deze patiënten kanelectroconvulsietherapie (ECT)...

Lees verder

Eerste deelnemers in de TEMPO studie

Jaarlijks gebruiken ruim 1 miljoen Nederlanders een antidepressivum, waarvan meer dan de helft vanwege een depressie. Na herstel van een depressie, kan het zinvol zijn om nog enige tijd een antidepressivum te gebruiken om te voorkomen dat de depressie terugkeert. Toch stopt het merendeel van de gebruikers op den duur, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen. Sommige mensen...

Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig, ook in de GGZ

GGZ inGeest heeft verschillende locaties waar u terecht kunt voor uw behandeling. Sinds 2004 hebben wij ook een onderzoeksafdeling, die de afgelopen jaren erg gegroeid is. Samen met het Amsterdam UMC (locatie VUmc) doen inmiddels 200 medewerkers onderzoek op het gebied van depressie, angst, dwang en psychose.
Wij bedenken en onderzoeken vooral nieuwe behandelingen. Ook bestuderen we waarom sommige mensen wel psychische klachten krijgen en anderen niet, hoe wij uw herstel kunnen helpen en wat wij kunnen zien in de hersenen.
 
Het doel van wetenschappelijk onderzoek is altijd om onze zorg en onze behandelingen te verbeteren.
0
0

Afgeronde onderzoeken

0

Deelnemers

Registreer voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onderzoek bij GGZ inGeest? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze versturen wij 3 keer per jaar via email.