GGZ Wetenschapsdesk

Ouderen met een bipolaire stoornis ervaren minder psychische symptomen door COVID-19​

8-3-2021 Ouderen met een bipolaire stoornis zijn vatbaar voor het krijgen van Covid-19 en houden zich daarom goed aan de maatregelen. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor hun psychische klachten. Onderzoekers kregen een unieke kans om tijdens deze pandemie onderzoek te doen bij een groep ouderen met een bipolaire stoornis. Zij onderzochten de invloed van …

Ouderen met een bipolaire stoornis ervaren minder psychische symptomen door COVID-19​ Read More »

Verandering in sociaal gedrag tijdens de corona crisis

1-3-2021De corona crisis heeft grote invloed op ons dagelijks functioneren. Bij drie patiëntengroepen (schizofrenie, depressie en een bipolaire stoornis) is gekeken naar hun mobiliteit (hoeveelheid verplaatsingen) in de eerste lockdown in vergelijking met de drie weken voor deze periode. Een app op de mobiele telefoon van de deelnemers liet zien dat het aantal minuten contact …

Verandering in sociaal gedrag tijdens de corona crisis Read More »

wetenschapsdesk

Angststoornissen: een artikel over de wetenschappelijke stand van zaken in The Lancet

18-2-2021Brenda WJH Penninx*, Daniel S Pine, Emily A Holmes, Andreas Reif*Amsterdam UMC/ GGZ inGeest Angststoornissen vormen de meest voorkomende groep onder psychische stoornissen en beginnen meestal voor of in vroege volwassenheid. Angststoornissen gaan gepaard met disfunctioneren van hersengebieden die reageren op gevaar, en het risico op het krijgen van een angststoornis wordt beïnvloed door zowel genetische …

Angststoornissen: een artikel over de wetenschappelijke stand van zaken in The Lancet Read More »

Het samen zijn met een partner is een belangrijke voorspeller voor het hebben van minder ziektesymptomen bij ouderen met schizofrene klachten.

16-2-2020In dit eerste langlopende onderzoek naar patiënten met schizofrenie of schizoaffectieve diagnose is gekeken naar de ernst van klachten gedurende vijf jaar. De 77 patiënten waren  ouder dan 60 jaar en in zorg bij GGZ inGeest. De verwachting van de onderzoekers was dat patiënten na 5 jaar minder ziektesymptomen zouden hebben dan aan het begin. …

Het samen zijn met een partner is een belangrijke voorspeller voor het hebben van minder ziektesymptomen bij ouderen met schizofrene klachten. Read More »

Naar een andere begeleiding van mensen met kanker

2-2-2020Psychische klachten komen bij ongeveer 1/3 van de patiënten met kanker voor. Een standaard screening op deze klachten is niet altijd even effectief en daarom gaan de onderzoekers kijken naar een andere methode om de psychische klachten op te sporen. De nieuwe screening richt zich op kenmerken van de patiënt die een risico kunnen vormen voor het …

Naar een andere begeleiding van mensen met kanker Read More »