Verandering in sociaal gedrag tijdens de corona crisis

wetenschapsdesk, unsplash

1-3-2021
De corona crisis heeft grote invloed op ons dagelijks functioneren. Bij drie patiëntengroepen (schizofrenie, depressie en een bipolaire stoornis) is gekeken naar hun mobiliteit (hoeveelheid verplaatsingen) in de eerste lockdown in vergelijking met de drie weken voor deze periode. Een app op de mobiele telefoon van de deelnemers liet zien dat het aantal minuten contact met anderen toenam van 179 naar 243 minuten per week. Het aantal bezoeken aan anderen daalden van 6 naar 3 per week maar mensen brachten niet opvallend meer tijd thuis door.
Dit onderzoek laat zien dat een app de verandering in de mobiliteit kan laten zien dat veroorzaakt wordt door een omgevingsfactor zoals corona.

Oorspronkelijke titel:
Digital phenotyping and the COVID-19 pandemic: Capturing behavioral change in patients with psychiatric disorders
Brenda Penninx et.al

Klik hier om het hele artikel te lezen