Publiekscampagne verbeterde de zichtbaarheid van 113 zelfmoordpreventie

Minder taboe en meer openheid om te praten over suïcide waren belangrijke doelen van de publiekscampagne van 113. Er is gebruik gemaakt van (social) mediakanalen als Facebook, Youtube en gesprekken en reclameboodschappen op radio- en televisie. Uit het onderzoek naar het effect van de campagne blijkt dat de zichtbaarheid van 113 zelfmoordpreventie is toegenomen, in het bijzonder bij jongeren onder de 25 jaar. Mensen die de campagne hadden gezien, bleken vaker professionele hulp te zoeken. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat publiekscampagnes een toegevoegde waarde hebben om hulp te zoeken voor psychische klachten.

Denk je aan zelfmoord? Chat of bel gratis met 113. 

The impact of a suicide prevention awareness campaign on stigma, taboo and attitudes towards professional help-seeking. 
Aartjan Beekman, Adriaan W.Hoogendoorn, Renske Gilissen et al.

Klik hier om het hele artikel te lezen.