Hulpzoekgedrag bij jongeren met depressieve klachten; wat helpt?

Wetenschapsdesk

Een depressie op jonge leeftijd is een belangrijke voorspeller voor problemen in de volwassenheid. Er is voldoende aanbod van professionele hulp voor jongeren met depressieve klachten maar toch krijgt twee-derde van deze groep (tussen de 16 en 24 jaar) deze hulp niet. Hoe komt dit?

Maar liefst 32 jongeren zijn geïnterviewd over wat hen belemmert om hulp te zoeken voor hun klachten. 

Uit de interviews bleek dat het hebben van slechte schoolprestaties, de ernst en hoeveelheid van de depressieve symptomen en lichamelijk klachten, aanmoediging vanuit de school en de directe omgeving, het krijgen van informatie over symptomen veel genoemde redenen zijn om hulp te zoeken. Angst voor stigmatisering, pesten en schaamte bleken echter belemmeringen te zijn in het hulpzoekgedrag.  

De onderzoekers benadrukken op grond van de resultaten dat publiekscampagnes een belangrijke rol kunnen spelen bij het vergroten van kennis over depressie klachten bij jongeren en het benadrukken van de belangrijke rol die de omgeving heeft bij het zoeken van de juiste hulp. 

o.a. Eline Eigenhuis, Ruth C Waumans, Anna D T Muntingh, Marjan J Westerman, Marlinde van Meijel, Neeltje M Batelaan , Anton J L M van Balkom

Oorspronkelijk titel: Facilitating factors and barriers in help-seeking behaviour in adolescents and young adults with depressive symptoms: A qualitative study.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *