Uitwisseling van kennis op en tussen teams van afdelingen voor tijdelijk intensieve zorg draagt bij aan verbetering van die zorg.

Afdelingen voor tijdelijke intensieve zorg, de High Intensive Care (HIC) en de Forensische High Intensive Care (FHIC), zijn er op gericht een hoge kwaliteit zorg te bieden aan patiënten in crisis. Het model van aanpak op deze afdelingen is gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en op de ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk. Het richt zich op werken aan herstel, een goed contact met de patiënt en zijn netwerk, het maken van betere risicotaxaties, het verminderen van het toepassen van dwangmaatregelen en het voorkomen van nieuwe crisissen. Er is onderzocht hoe de werkwijze op de afdelingen verder kan worden verbeterd. 

Hiervoor zijn werkgroepen samengesteld met daarin psychiaters, verpleegkundigen, managers en ervaringsdeskundigen. Zij zorgen ervoor dat kennis en ervaring onderling meer wordt uitgewisseld door bezoeken bij elkaar af te leggen, deel te nemen aan landelijke activiteiten of, voor dit onderzoek, samengestelde focusgroepen. 

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers uit de werkgroepen de invoering en verbetering van het model stimuleerden. De resultaten gevonden in dit onderzoek kunnen andere HIC en FHIC afdelingen helpen in het opzetten van deze werkgroepen. 

auteurs o.a. Anne Laura van Melle

Het hele artikel lezen? Klik hier… 
Oorspronkelijke titel: Communities of Practice in Acute and Forensic Psychiatry: Lessons Learned and Perceived Effects

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *