Patiënten met een depressie én een angststoornis hebben een groter risico op psychosociale, lichamelijke en andere psychiatrische ziektes.

De langlopende NESDA studie naar depressie en angst heeft talloze publicaties opgeleverd. Door 76 artikelen, die tussen 2008 en 2020 zijn verschenen, over depressie en angststoornissen, met elkaar te vergelijken zagen de onderzoekers dat ¾ van de patiënten, voorafgaand aan een krijgen van een depressie daarvoor een diagnose angststoornis had gehad. Verder bleek dat er risicofactoren zijn die kans vergroten om zowel een angststoornis als een depressie te ontwikkelen. Dat zijn het op jonge leeftijd uitbreken van de ziekte, een lager opleidingsniveau, het doorgemaakt hebben van een trauma in de kindertijd en het hebben van een hoge score op neuroticisme (emotionele instabiliteit). De onderzoekers vonden daarbij dat patiënten met een sterkere neiging tot vermijding vaker een diagnose depressie en een angststoornis tegelijkertijd hadden. Ook de kans op het ontwikkelen van lichamelijke ziektes, zoals aandoeningen aan het hart en overgewicht, bleek groter te zijn dan bij het hebben van alleen angststoornis of depressie. De onderzoekers bevelen dan ook aan dat er meer aandacht in de behandeling komt van de groep patiënten met een angststoornis én depressie.

Het hele artikel lezen? Klik dan hier.
o.a. door Wendela Ter Meulen, Stasja Draisma, Ralph Kupka, Aartjan Beekman, Brenda Penninx
Oorspronkelijke titel: Depressive and anxiety disorders in concert-A synthesis of findings on comorbidity in the NESDA study