Werken aan een gezond brein

Hersenziektes zoals dementie, verslaving, obesitas en hartziekten zijn voor 1/3 verantwoordelijk voor alle ziektelast in Europa. In het Lifebrain onderzoek, een grote Europese studie, wordt onderzocht wat kan bijdragen aan het behouden van een gezond brein. 

Bij een deel van de deelnemers namen de onderzoekers een interview af. De groep ondervraagden bestond uit 44 mensen waarvan de helft uit ouderen boven de 70 jaar. Aan hen werd gevraagd of zij geïnteresseerd zijn om meer informatie te krijgen over wat een gezond brein is, hoe hersenziekten kunnen worden voorkomen of hoe het ontstaan ervan te vertragen. 

Uit de antwoorden blijkt dat veel van de ondervraagden niet veel aandacht besteden aan het hebben en onderhouden van een gezond brein. Zij gaven aan onzeker te zijn hoe dat moet. Wanneer mensen dit wel deden gaven zij aan regelmatig te reflecteren op het leven, vaak geheugenoefeningen te doen, te mediteren of een dieet te houden. 

Er bestaat bij de geïnterviewden behoefte aan meer kennis over het behouden van een gezond brein die nog groter is wanneer er hersenziekten in de familie voorkomen. Driekwart wil daarbij weten of hij of zij een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een hersenziekte. De deelnemers denken dat een persoonlijk advies op maat en het meer gebruik maken van digitale mogelijkheden de meest effectieve manieren zijn om de motivatie om aan een gezond brein te werken te vergroten. Tussen de verschillende leeftijdsgroepen werden geen verschillen gevonden. 

Oorspronkelijke titel van het artikel: Are People Ready for Personalized Brain Health? Perspectives of Research Participants in the Lifebrain Consortium

Het hele artikel lezen?
Verder lezen over het Lifebrain onderzoek?