“Doorgaan of stoppen met antidepressiva bij herstel na een angststoornis?”

Column van behandelaren Anna Muntingh, Neeltje Batelaan, Willemijn Scholten en Ton van Balkom

Het is een veelgehoord dilemma in de spreekkamer. Advies: zet de voor- en nadelen van stoppen van de medicatie samen met de patiënt op een rij. 

Antidepressiva zijn effectief in het verminderen van angstsymptomen. Bij herstel van de klachten is de wens van de patiënt om te stoppen met de medicatie niet zonder risico want de angst op een terugval is reëel. Bij patiënten die eerder succesvol hebben gereageerd op het gebruik van antidepressiva hebben een groter risico op een terugval. Zij melden veelal symptomen van teruggetrokkenheid, misselijk- en duizeligheid. Vaak zijn deze klachten dan ernstiger en duren ze langer dan twee weken. Het is niet altijd duidelijk of deze symptomen horen bij nieuwe angstklachten of bij het hebben van onthoudingsverschijnselen. Het blijven slikken van een antidepressivum heeft echter vaak nadelige bijwerkingen zoals gewichtstoename, levendige dromen en verlies van libido. Waar doet de patiënt nu goed aan?

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

  1. een ander antidepressivum gaan slikken, hierbij blijft de kans op bijwerkingen aanwezig; 
  2. het aanbieden van psychotherapie; 
  3. het stapsgewijs afbouwen van de medicatie. 

Het stapsgewijs afbouwen heeft een aantal voordelen omdat de onthoudingsverschijnselen minder intens zijn. Voor de afbouw van de antidepressiva wordt geadviseerd dit in tien stappen te doen. Eerst een aantal dagen met een grotere stap en daarna kleinere stappen. Studies bij patiënten met een depressie die antidepressiva stapsgewijs afbouwden, bleken succesvol te zijn. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of stapsgewijs afbouwen ook succesvol is bij patiënten met een angststoornis.   

De hele column lezen van deze behandelaren lezen klik dan hier

Oorspronkelijke titel: To continue or discontinue antidepressants in anxiety disorders? A dilemma for patients and clinicians