De invloed van stress op de kwaliteit van moedermelk

Aanhoudende stress gaat vaak samen met veranderingen in de aanmaak van de hoeveelheid stresshormonen in ons lichaam. Dit kan tot gevolg hebben dat de bescherming tegen het krijgen van ontstekingen minder wordt. 

Onderzoekers wilden weten of de hoeveelheid van het stresshormoon glucocorticoïd, aanwezig in moedermelk, verschillend is tussen moeders met psychische klachten en bij moeders zonder deze klachten. De eerste groep bestond uit 19 moeders die in zorg waren bij een POP-poli voor aanstaande moeders met psychische klachten. De andere groep uit 44 moeders die geen zorg ontvingen. Bij deze twee groepen moeders werd speeksel en de moedermelk verzameld. Dit werd gedaan in de periode een maand na de bevalling gedurende 24 uur. Hierdoor konden de onderzoekers de hoeveelheid van het stresshormoon in de moedermelk met elkaar te vergelijken. Zij vonden geen verschil tussen de groepen. Wel vonden de onderzoekers dat in de groep moeders met psychische klachten een ander stresshormoon, cortisol, lager was dan bij de andere groep. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze groep moeders hulp op maat krijgt en hierdoor minder stress ervaart dan wanneer moeders geen POP-poli bezoeken. Meer onderzoek is nodig. 

o.a. Birit Broekman

Oorspronkelijke titel: The Association between Maternal Stress and Glucocorticoid Rhythmicity in Human Milk

Klik hier om het hele artikel te lezen.