Wetenschapsdesk team-lid promoveert!

Door Bianca

Op 16 november heb ik mijn proefschrift ‘The interplay between depression, anxiety and objectively measured physical function’ mogen verdedigen in de aula van de VU.

Het onderzoek ging over het objectief gemeten fysiek functioneren van mensen met een depressie of angststoornis. Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de NESDA studie waar we het fysiek functioneren hebben gemeten met handknijpkracht en longfunctie. De resultaten laten zien dat mensen met een depressie of angststoornis fysiek minder goed functioneren in vergelijking met mensen zonder psychiatrische klachten. Het minder goed functioneren was met name zichtbaar bij vrouwen en bleef gedurende 6 jaar minder goed maar verslechterde niet in vergelijking met de controlegroep. Een minder goed fysiek functioneren voorspelde de chroniciteit van depressie en angst na twee jaar. Ook bleek een slechter fysiek functioneren samen te hangen met meer dysregulatie in de biologische stress-systemen.

De resultaten uit mijn proefschrift vragen om meer onderzoek. We zouden fysiek functioneren in wetenschappelijk onderzoek vaker en uitgebreider in kaart moeten brengen en ook moeten onderzoeken in welke mate dit klinische handvatten kan bieden. Zo ben ik benieuwd naar het effect op herstel van depressie en angst als we actief ingrijpen op een verminderd fysiek functioneren.

Tot op heden geeft de klinische praktijk nog vrij weinig aandacht aan fysiek functioneren en de rol van leefstijl. Leefstijlinterventies zijn nog niet volledig geïmplementeerd en ook een behandeling door bijvoorbeeld runningtherapie is nog geen reguliere behandeling voor mensen met depressie of een angststoornis.