RESET-TRD studie van start: esketamine bij therapieresistente depressie

Vergelijkend onderzoek naar de werkzaamheid van esketamine versus elektroconvulsietherapie bij patiënten met een therapie resistente depressie

Randomised trial on oral ESketamine compared to Electroconvulsive Therapy for patients with Treatment Resistant Depression

Introductie
Eén op de drie patiënten met een depressie herstelt niet of onvoldoende door behandeling met medicatie of psychologische behandeling. Voor deze patiënten kan
electroconvulsietherapie (ECT) een laatste strohalm zijn. Herhaalde narcose en geheugenklachten zijn nadelige bijwerkingen van ECT. Behandeling met esketamine biedt mogelijk een alternatief voor ECT.

Wat onderzoeken we:
In deze studie onderzoeken we of behandeling met esketaminedrank patiënten met een depressie even goed helpt als ECT. Ook onderzoeken we hoe patiënten beide behandelingen verdragen.

Wie kan meedoen aan dit onderzoek:
Depressieve patiënten vanaf 18 jaar die in aanmerking komen voor ECT behandeling. Patiënten met een bipolaire stoornis en psychotische klachten mogen niet meedoen. Er zijn nog meer aanvullende voorwaarden om mee te doen die in een screening met geïnteresseerde patiënten wordt doorgenomen.

Hoe verloopt het onderzoek?
Als u na screening in aanmerking komt om deel te nemen, wordt door loting bepaald of u behandeling met esketaminedrank of ECT krijgt. U krijgt daarna 8 weken lang twee keer per week behandeling met esketamine of ECT. Na 8 weken wordt bekeken of de behandeling iets heeft opgeleverd. Als u voldoende hersteld bent, volgen we u daarna nog een jaar. Als u niet hersteld bent, kunt u alsnog de behandeling waar u niet voor geloot had krijgen.

Extra informatie:
Dit onderzoek is opgezet in het Universitair Centrum voor Psychiatrie, UMCG, in Groningen en goedgekeurd door de medisch-ethische commissie. Er doen verspreid over het land 5 psychiatrische ziekenhuizen/afdelingen mee waar patiënten kunnen deelnemen aan dit onderzoek:

  1. Universitair Centrum voor Psychiatrie, UMCG, Groningen
  2. Parnassia, Den Haag
  3. Propersona/Radboudumc, Nijmegen
  4. LUMC, Leiden
  5. GGZ Ingeest/AMC, Amsterdam

Meer weten:
Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft over de studie kunt u contact opnemen via: reset-trd@amsterdamumc.nl.

Bekijk hier de folder van het RESET-TRD onderzoek.

Contactpersoon voor informatie over de studie:
Lokale contactpersoon van deelnemend centrum
Camille ten Velden: (06 29 68 08 29)