Eerste deelnemers in de TEMPO studie

Jaarlijks gebruiken ruim 1 miljoen Nederlanders een antidepressivum, waarvan meer dan de helft vanwege een depressie. Na herstel van een depressie, kan het zinvol zijn om nog enige tijd een antidepressivum te gebruiken om te voorkomen dat de depressie terugkeert. Toch stopt het merendeel van de gebruikers op den duur, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen. Sommige mensen krijgen last van onttrekkingsverschijnselen en lukt het niet om het antidepressivum af te bouwen. In het TEMPO onderzoek wordt daarom onderzocht hoe de antidepressiva paroxetine en venlafaxine veilig en effectief kunnen worden afgebouwd.

Sinds januari 2023 nemen de eerste mensen deel aan het onderzoek en inmiddels is er ook een eerste deelnemer in Amsterdam! Voor het onderzoek worden mensen gezocht die paroxetine of venlafaxine gebruiken vanwege een depressie en daarmee willen stoppen.

Aanmelden kan via www.tempo-project.nl

Email: TEMPO@amsterdamumc.nl