Patiënten met diagnose schizofrenie hebben baat bij blijvend gebruik maken van aangeboden behandelingen.

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte met vaak grote gevolgen voor de patiënt en voor de kwaliteit van leven. Slechts 73% van de patiënten maakt gebruik van de aangeboden behandelingen. 

Onderzoekers wilden weten welke factoren een rol spelen bij het niet meer gebruik maken van de zorg. Zij keken daarbij niet alleen naar mogelijke kenmerken van een patiënt maar ook naar zijn of haar behandelgeschiedenis. Daarbij onderzochten zij of het soort behandeling die aangeboden werd daarop van invloed was.

In een groep van 9194 patiënten met de diagnose schizofrenie, die zorg ontvingen in de periode 2014-2016, is gekeken naar welke voorspellers (leeftijd, geslacht, leven in stad of daarbuiten en de behandelgeschiedenis in de periode 2013-2014) van invloed waren op het stoppen van de behandeling. De uitval bleek hoger is in de groep patiënten met een lagere leeftijd (tussen 18 en 26 jaar). Dit waren er minder dan de onderzoekers dachten. Deze groep patiënten had in het verleden al minder of geen gebruik maakt van de aangeboden zorg. Het soort behandeling bleek niet van invloed op het stoppen van de behandeling. 

Logo Amsterdam UMC - Wetenschapsdesk GGZ

De onderzoekers trekken de conclusie dat hoe een patiënt in het verleden gebruik heeft gemaakt van de zorg dit voorspelt hoe hij of zij gebruik zal maken in de toekomst van het aanbod van de zorg. Zij adviseren om gebruik te maken van de behandelgeschiedenis van de patiënt én daarbij manieren te ontwikkelen om het stoppen van de behandeling tegen te gaan. Dit willen zij vooral voor de groep patiënten die het hoogste risico heeft om uit te vallen. 

Oorspronkelijke titel: Discontinuity of psychiatric care for patients with schizophrenia, relation to previous psychiatric care and practice variation between providers: a retrospective longitudinal cohort study.
o.a Adriaan Hoogendoorn en Aartjan Beekman
Klik hier om het hele artikel te lezen.