Het samen zijn met een partner is een belangrijke voorspeller voor het hebben van minder ziektesymptomen bij ouderen met schizofrene klachten.

Wetenschapsdesk, valentijnsdag

16-2-2020
In dit eerste langlopende onderzoek naar patiënten met schizofrenie of schizoaffectieve diagnose is gekeken naar de ernst van klachten gedurende vijf jaar. De 77 patiënten waren  ouder dan 60 jaar en in zorg bij GGZ inGeest. De verwachting van de onderzoekers was dat patiënten na 5 jaar minder ziektesymptomen zouden hebben dan aan het begin. Er is gekeken naar het effect van verschillende gegevens op het hebben van minder ziektesymptomen na vijf jaar zoals het opleidingsniveau, het hebben van kinderen, de leeftijd waarop de ziekte uitbrak, de aanwezigheid van positieve (o.a. hallucinaties, achterdocht  en vijandigheid)  en negatieve ( o.a. afstomping en sociale teruggetrokkenheid) symptomen van de ziekte, medicijngebruik, wel of niet zelfstandig wonend en de hoeveelheid betekenisvolle contacten van de patiënt. 

Na vijf jaar  had bijna de helft van de patiënten minder last had van ziektesymptomen. Het viel op dat patiënten met de diagnose schizo affectief vaker een partner hadden en ook een vaker groter sociaal netwerk hadden in vergelijking met de patiënten met de diagnose schizofrenie. Het hebben van een partner maar minder positieve symptomen blijken voorspellers te zijn voor minder ziektesymptomen na vijf jaar. 

Oorspronkelijke titel: Course and predictors of symptomatic remission in late-life schizophrenia: A 5-year follow-up study in a Dutch psychiatric catchment area.
Sjors M.M. Lange, P.D. Meesters. M.L. Stek. et al. 
Schizophrenia Research 

Klik hier voor het volledige artikel. 

Bewerkt door Mary Mijnlieff, 12 februari 2021