Wereldgezondheidsdag 2021​

7-4-2021
Vandaag is het Wereldgezondheidsdag, een dag die in het leven is geroepen door de World Health Organization (WHO). De WHO vraagt hiermee aandacht voor de vele ziektes en de daarbij behorende taboes. Daarnaast is aandacht voor de geestelijke gezondheid hard nodig. Wist je namelijk dat er wereldwijd meer dan 264 miljoen mensen van alle leeftijden lijden aan depressies? Suïcide is de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder 15-29-jarigen. Mensen met ernstige psychische aandoeningen overlijden vroegtijdig – tot wel twee decennia eerder – omdat ze te lang blijven doorlopen met geneesbare lichamelijke klachten.

Ondanks de vooruitgang in sommige landen, ervaren mensen met psychische aandoeningen vaak ernstige schendingen van de mensenrechten, discriminatie en stigmatisering.

Zorg en onderzoek zijn hard nodig om deze mensen te helpen. Daar dragen wij als onderzoeksafdeling graag een steentje aan bij. Onze kernwaarden zoals empathie, gelijkheid en rechtvaardigheid staan altijd centraal in de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Vandaag staan we stil bij alle mensen die lijden aan psychische ziektes en er hard voor werken de taboes en stigma’s te doorbreken. Een psychische kwetsbaarheid kan namelijk iedereen overkomen.

Wetenschapsdesk