Naar een andere begeleiding van mensen met kanker

wetenschapsdesk

2-2-2020
Psychische klachten komen bij ongeveer 1/3 van de patiënten met kanker voor. Een standaard screening op deze klachten is niet altijd even effectief en daarom gaan de onderzoekers kijken naar een andere methode om de psychische klachten op te sporen. De nieuwe screening richt zich op kenmerken van de patiënt die een risico kunnen vormen voor het krijgen van psychische klachten. Door het gericht kijken naar de aard van de emoties van de patiënt kan het geven van emotionele steun en aanbod van zorg beter op de patiënt worden afgestemd.

Klik hier om het hele artikel te lezen. 

Clinical management of emotions in patients with cancer: introducing the approach “emotional support and case finding”
o.a. Joost Dekker, Jeanet Karchoud, Hilde Buiting, Aart Jan T.F. Beekman

ill. Eva Bee (UK)