Intensieve behandeling helpt bij vermindering van dwanggedachten en handelingen

OCS (Obsessieve Compulsieve Stoornis) is een ernstige aandoening waarbij patiënten last hebben van dwangmatige handelingen en/of gedachten. De symptomen van de aandoening kunnen van grote invloed zijn op dagelijks functioneren. In Bergen (Noorwegen) wordt een intensieve behandeling van 4 dagen gegeven om de klachten te behandelen. 

Een groep van 29 patiënten kreeg informatie over de aandoening. Zij oefenden om, in plaats van hun angsten te vermijden, er actief mee aan de slag te gaan (exposure). Op de laatste dag maakten zij, samen met de therapeut, een plan om na de behandeling zelfstandig verder oefenen. De dag voor de behandeling, een week en drie maanden daarna werd een fMRI scan gemaakt waarbij de patiënt werd gevraagd, tijdens het maken van scan, een aantal taken uit te voeren. Hierbij werd de hersenactiviteit en de snelheid van de taak gemeten. 

Uit het onderzoek bleek dat na de behandeling van vier dagen de symptomen van de aandoening verminderen. De hoeveelheid angst- en depressieve symptomen nam eveneens af. Wanneer de klachten ernstiger waren, hadden zij ook een trager tempo bij het uitvoeren van taken. Om de variatie in verschillen tussen patiënten onderling beter te begrijpen is meer langlopend onderzoek nodig. 

Disentangling Within- and Between-Person Effects During Response Inhibition in Obsessive-Compulsive Disorder
o.a. door Odile van den Heuvel

Klik hier om het hele artikel te lezen.