Hoog tijd voor gezamenlijke actie tegen depressie

Door Christiaan Vinkers

Hoog tijd voor gezamenlijke actie tegen depressie

Depressie – ernstige somberheid en niet meer kunnen genieten – treft velen van ons. Gelukkig is er steeds meer mogelijk qua preventie en behandeling. Tegelijk is duidelijk dat er nog veel te winnen is. Te veel mensen kampen nog steeds met (ernstige) depressies.

In een lijvig maar zeer lezenswaardig artikel in de Lancet Psychiatry schrijft een groep wereldexperts (waaronder Pim Cuijpers en Brenda Penninx) wat we weten maar ook wat nodig is om verder te komen als het gaat om depressie. Voor iedereen die professioneel of persoonlijk met depressie te maken krijgt een absolute must-read!

De kernboodschappen van het artikel zijn (ik vat ze samen, maar lees vooral het hele artikel!):
1. Depressie komt veel voor en heeft veel impact – toch weten we er nog te weinig vanaf om mensen altijd goed te helpen.
2. Depressie is een heterogene aandoening met zeer uiteenlopende symptomen en klachten.
3. Depressie is universeel, maar cultuur en context doen er wel toe.
4. Preventie is van groot belang om depressie te verminderen.
5. De ervaringen van depressie en herstel zijn voor ieder mens weer anders.
6. Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen om depressie tegen te gaan is essentieel
7. Het is hard nodig om de zorg voor depressie te personaliseren.
8. Een aanpak op maat qua zorg richt zich op het individu, maar ook het gezin en de omgeving.
9. Samenwerking is een kosteneffectieve strategie om depressie aan te pakken.
10. Meer investeringen vanuit de samenleving zijn essentieel om de huidige kennis om te zetten in de praktijk.

Kortom, er is echt nog veel werk aan de winkel om depressie het hoofd te bieden en de wereld uit te helpen. We moeten meer en beter samenwerken vanuit alle kanten om depressie sneller en beter aan te pakken. Professional, patiënt, systeem, bredere omgeving,en maatschappij, allemaal spelen ze een rol. Dat vraagt ook om investeringen. De oproep om boter bij de vis te doen en te investeren in onze geestelijke gezondheid is na de coronacrisis urgenter dan ooit tevoren. Dat past ook in de oproep van Hoofdzaken (www.hoofdzaken.nl).

Ik hoop echt dat we meer grip zullen krijgen op depressie en meer kunnen doen om het (vaak ongeziene) leed te verminderen.