Zorg en onderzoek maken samen beter!

Als u in zorg bent bij GGZ inGeest werkt u samen met onze behandelaren aan uw herstel. Om te zorgen dat u altijd de beste behandeling krijgt, doen wij bij GGZ inGeest wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen wij onze behandelingen verbeteren, zorg op maat bieden en meer leren over psychische klachten. 

Voor goed onderzoek is het belangrijk dat er genoeg mensen aan meedoen. Helpt u ook mee?

'Vorig jaar deed ik mee aan een onderzoek bij GGZ inGeest'

Esther heeft tijdens haar behandeling deelgenomen aan een onderzoek. Ze kijkt hier positief op terug en vertelt over haar ervaringen.

Onderzoek in de spotlight

Publiekscampagne verbeterde de zichtbaarheid van 113 zelfmoordpreventie

12-4-2021
Minder taboe en meer openheid om te praten over suïcide waren belangrijke doelen van de publiekscampagne van 113. Er is gebruik gemaakt van (social) mediakanalen als Facebook, Youtube en gesprekken en reclameboodschappen op radio- en televisie. Uit het onderzoek naar het effect van de campagne blijkt dat de zichtbaarheid van 113 zelfmoordpreventie is toegenomen, in het bijzonder bij jongeren onder de 25 jaar. Mensen die de campagne hadden gezien, bleken vaker professionele hulp te zoeken. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat publiekscampagnes een toegevoegde waarde hebben om hulp te zoeken voor psychische klachten.

Denk je aan zelfmoord? Chat of bel gratis met 113. 

The impact of a suicide prevention awareness campaign on stigma, taboo and attitudes towards professional help-seeking. 
Aartjan Beekman, Adriaan W.Hoogendoorn, Renske Gilissen et al.

Klik hier om het hele artikel te lezen. 

Spotlights uit het verleden:

8-4-2021
WetenschapsdeskDinsdagmiddag 6 april sprak Koningin Máxima in een digitaal werkbezoek van WijzijnMIND over de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid van Nederlanders. Christiaan Vinkers mocht als psychiater en stressonderzoeker spreken over stress, mentale veerkracht en de trends in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

De COVID-19 crisis duurt langer dan we hadden gehoopt en verwacht. Door grote onzekerheid en beperkte controle heeft de pandemie veel van ons allemaal gevraagd. Naast veel veerkracht in de algemene bevolking zijn er ook echt kwetsbare groepen, zoals jongeren, die veel last ervaren. Daarnaast laat de coronapandemie duidelijk zien hoeveel impact stress kan hebben op ons welbevinden. De langetermijn vooruitzichten zijn nog onduidelijk, maar kunnen veel invloed hebben (bijvoorbeeld een economische recessie of de gevolgen van het weer in beweging komen na de huidige lockdown).

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk het is om aandacht te houden voor een goede geestelijke gezondheid. Mensen met een depressie of angststoornis proberen zich al veel langer staande te houden ondanks de enorme impact die een psychiatrische ziekte met zich meebrengt.

Meer over WijZijnMind? Klik dan hier. 

7-4-2021
Vandaag is het Wereldgezondheidsdag, een dag die in het leven is geroepen door de World Health Organization (WHO). De WHO vraagt hiermee aandacht voor de vele ziektes en de daarbij behorende taboes. Daarnaast is aandacht voor de geestelijke gezondheid hard nodig. Wist je namelijk dat er wereldwijd meer dan 264 miljoen mensen van alle leeftijden lijden aan depressies? Suïcide is de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder 15-29-jarigen. Mensen met ernstige psychische aandoeningen overlijden vroegtijdig – tot wel twee decennia eerder – omdat ze te lang blijven doorlopen met geneesbare lichamelijke klachten.

Ondanks de vooruitgang in sommige landen, ervaren mensen met psychische aandoeningen vaak ernstige schendingen van de mensenrechten, discriminatie en stigmatisering.

Zorg en onderzoek zijn hard nodig om deze mensen te helpen. Daar dragen wij als onderzoeksafdeling graag een steentje aan bij. Onze kernwaarden zoals empathie, gelijkheid en rechtvaardigheid staan altijd centraal in de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Vandaag staan we stil bij alle mensen die lijden aan psychische ziektes en er hard voor werken de taboes en stigma’s te doorbreken. Een psychische kwetsbaarheid kan namelijk iedereen overkomen.

Wetenschapsdesk

Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig, ook in de GGZ

GGZ inGeest heeft verschillende locaties waar u terecht kunt voor uw behandeling. Sinds 2004 hebben wij ook een onderzoeksafdeling, die de afgelopen jaren erg gegroeid is. Samen met het Amsterdam UMC (locatie VUmc) doen inmiddels 200 medewerkers onderzoek op het gebied van depressie, angst, dwang en psychose.
Wij bedenken en onderzoeken vooral nieuwe behandelingen. Ook bestuderen we waarom sommige mensen wel psychische klachten krijgen en anderen niet, hoe wij uw herstel kunnen helpen en wat wij kunnen zien in de hersenen.
 
Het doel van wetenschappelijk onderzoek is altijd om onze zorg en onze behandelingen te verbeteren.
0
0

Afgeronde onderzoeken

0

Deelnemers

Registreer voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onderzoek bij GGZ inGeest? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze versturen wij 3 keer per jaar via email.